Блин……

11.09.2012

В колонках играет - Баааааааааааааааааааста=)
Настроение сейчас - больное=)

Вот что такое не везет и как с этим бороться??? Ужас через полторы недели каникулы! Ачерез две недели Новый Год... Меня пригласили отмечать друзья но родители сказали что посмотрят мой табель... А мой табель - это ужас,они будут в шоке... хотела за эту и следующую неделю исправить оценки и... и как на зло заболела... раньше б радовалась,а сейчас не знаю что делать... кажись накрылся мой новый год !!!=(.... А так все супер...
..^^^^^^^^^^ANMMMMMMMMO
^^^^^^^^^^^EMMOMMMMMMMIMMM
^^^^^^^^OMMMMOIMMMMMMlMMMMNMMMMMMFNr
^^^^^^^BMIMMMIEMMMLMMMMMMMMMMMMMMMNMM
^^^^^^FMMrMMM^MMBM^MMMMEMNMMMMMBMMMMNMr
^^^^^rMBMBMMMCMMBM^MMMMlMLMMMMMMMMMMMMM
^^^^^^^lMMMMMMNMMMrMMM^FM^MMMMrMMCMM MMMM
^^^^^^^^^^rI[CEMMMM[Mr^NNrMMM^MM^MMCOMMMF
^^^MMMMMPNMNc^^^^^^^^^^^^rMI^M[MMCPMMrMCM
^rMMMMMAMMMMMMM^^^^^^^^^^^^^lMMMMMMMMMcMMC
^^MMMMCMBMMcMOMMc^^^^^^^^^^^^^^CFIMMEMMMB
^^cMMFMrMMrMMMMMM^^^^^^^^^^^^^^^^^^BMMMCA
^^^^^M^MN^MMMMMQMNr^^^^^^^rr^^r^^^^^^^^L
^^^^^rBM^McMMEMMNMMMN[MMCMMMQMcMMMLMMP
^^^^^^M[MPMMMMMMMMMNMOMMMMMMMMQMMM^MMMMM
^^^^^^^^M^MM^MMMMMlMMMMMMMMMMMMMMM^NMMPMN
^^^^^^^^^MM^MMMrMNMMNMMMMMOMMEMMMMCMMMcMc
^^^^^^^^^rlAMMCMM^MMlAMMMMBMMMMMMMCMMlPc
^^^^^^^^^^^IMBBMrrMQM^MMMOMMOMMMPMMMM
^^^^^^^^^^^^^^MBBMM[MMMNMMMNrMMrCl
^^^^^^^^^^^^^^^^^IlMBMMMMMN..................,=) Всех цем!!!!

 (700x525, 174Kb)