Допоможіть вирішити завдання по інформатиці

01.01.2001

Допоможіть вирішити завдання по інформатиці
1.Який вид внутрішньої пам’яті забезпечує підвищення швидкості обміну даними між процесором і оперативною пам’яттю.
2.Укажіть віруси, які зазвичай заражають файли документів текстових процесорів і електронних таблиць.
а. файлові віруси
б. мережні віруси
в. макровіруси
г. завантажувальні віруси

3.Укажіть формати, у яких можуть зберігатися документи, створені засобами MS Word.
а. jpg
б. dot
в. exe
г. rtf

4. Наведено імена файлів. Вкажіть імена файлів, що відповідають шаблону а???. *
а. aaa.txt
б. a123.pas
в. bdhg.dat
г. ag_4.txt

5. Укажіть програмні засоби, які перетворюють код програми високо рівня у машинний.
а. транслятор
б. перекладач
в. інтерпретатор
г. комбінатор
д. компілятор

6.Яка діаграма може бути побудована тільки для одного ряду даних?
7.Запишіть результат переведення числа 2011 з десяткової у двійкову систему числення

8.Клітина електронної таблиці Excel може містити:
а. текст
б. формулу
в. діаграму
г. число
д. малюнок

10. Вкажіть неправильні адреси клітинок електронної таблиці:
а. KM16
б. 5IX
в. IP5
г. H2M6

11. Установіть відповідність між форматом клітинок електронної таблиці MS Excel та виглядом даних у клітинці.
а. час 1) 145,64
б. текстовий 2) 6/8
в. числовий 3) 18.12.2011
г. дробовий 4) 11:11:11
д. дата 5) дата

12.Довжина двійкового коду в повідомленні становить 7,5 Кбайт. Скільки байтів потрібно для кодування одного символу повідомлення, якщо в повідомленні 8450 символів?
13. У клітинці F3 записана формула =B2+$G2, її скопіювали у клітинку G6. Запишіть результат обчислення у клітинці G6 після копіювання.
14. Установіть відповідність між об’єктами табличного процесора та їхніми властивостями
а. книга 1) наявність сітки, тип нумерації стовпців і рядків
б. аркуш 2) ім’я, формат, границі, колір, наявність примітки
в. електронна таблиця3) ім’я, кількість розміщених об’єктів та їх вигляд, тло заливки, наявність захисту, колір ярлика
г. діаграма 4) ім’я, кількість аркушів, порядок розташування аркушів
д. клітинка 5) тип, назва, розмір області діаграми, колір заливки

15.Швидкість передавання даних через ADSL-з’єднання дорівнює 512 000 біт/с. Визначте скільки секунд потрібно для передавання цим каналом файлу, розмір якого становить 2 Мбайти.
16. Оберіть правильні посилання на клітинку електронної книги:
а. [Оцінки10А. xls]Аркуш2!В3
б. [Оцінки І семестр. xls]10Б! С20
в. ‘[Оцінки І семестр. xls]10Б’!С20
г. ‘D:\Школа\[Оцінки І семестр. xls]Аркуш1’!В10

17. Вкажіть види комп’ютерних презентацій:
а. відеопрезентації
б. слайдові
в. потокові
г. графопроекційні

18.Установіть відповідність між елементами, які містить URL-адреса http://www.zno-kharkiv.org.ua, та їхнім значенням.
а. httpтип ресурсу
б. wwwадреса сервера, на якому зберігається ресурс
в. zno-kharkivідентифікатор домену верхнього рівня, що вказує на
країну
г. orgназва протоколу для доступу до ресурсу
д. uaтип установи, якій належить URL-адреса

19. До об’єктів комп’ютерної презентації не відноситься:
а. шаблон слайдів
б. напис
в. слайд
г. гіперпосилання
20. Продовжіть речення «Формат символів, тла, графічних об’єктів під час створення презентації задається… »
а. стилем оформлення слайда
б. шаблоном слайда
в. типом слайда
г. дизайном слайда

22.Вкажіть що на малюнку виділено жовтим кольором:

а. перелік властивостей сутності
б. значення відповідних властивостей одного екземпляра сутності
в. кортеж реляційної бази даних
г. об’єкти реляційної баз

  • Вася, ты наверно будешь удивлен и для тебя это будет величайшим открытием всей твоей жизни, но язык общения здесь на Ответах - РУССКИЙ!

Вас заинтересует