Помогите решить тесты по химии

01.01.2001

помогите решить тесты по химии

1. Укажіть ряд сполук, які реагують із розбавленою сульфатною кислотою:
А Au, K2SO4, CO2 В Ag, SiO2, MgCl2
Б Fe, K2SO3, CuO Г Zn, Na2SiO3, BaSO4
2. Обчисліть кількість речовини (моль) в 1 л рідкої води:
А 1,00 Б 55,56 В 18,00 Г 22,40
3. Виберіть рівняння реакції, яке належить до необоротних реакцій:
А 3H2 + N2 = 2NH3 В H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
Б 2H2 + O2 = 2H2O Г Na2CO3 + H2O = NaOH + NaHCO3
4. Виберіть схему перетворення, яка є процесом окиснення:
А KMnO4  MnO2 В HClO  HCl
Б H3PO4  PH3 Г CO  CO2
5. Укажіть речовину, утворення якої зумовлює помутніння вапняної води при поглинанні вуглекислого газу:
А CaO Б CaCO3 В Ca(HCO3)2 Г H2CO3
6. Укажіть формулу речовини, із якою може взаємодіяти пісок:
А H2O Б HCl В NaOH Г HNO3
7. Виберіть твердження, яке характеризує сполуки Н2S, SO3, SO2:
А містять Сульфур, що виявляє однакову валентність
Б у хімічних реакціях завжди окисники
В при 20С – газоподібні речовини
Г у хімічних реакціях завжди відновники
8. Виберіть твердження щодо реакції взаємодії фосфор (V) оксиду масою 14,2 г з надлишком води:
А утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,2 моль
Б кількість речовини води, що прореагувала – 0,1 моль
В кількість речовини P2O5, що вступила в реакцію, дорівнює 0,3 моль
Г кількість речовини води, що прореагувала – 1 моль
9. Укажіть суму коефіцієнтів перед формулами речовин у окисно-відновній реакції, що протікає за схемою Cl2 + Br2 + KOH  KCl + KBrO3 + H2O:
А 32 Б 36 В 15 Г 40

  • Причем тут химия? Ты не в ту категорию написал вопрос.

Вас заинтересует