Розгляд апеляцій щодо порушення процедури проведення ЗНО

11.09.2012

Зареєстровані в установленому порядку, заяви про порушення процедури тестування ЗНО подаються голові регламентної комісії РЦОЯО негайно. Після цього голова комісії приймає рішення про призначення першого засідання регламентної комісії.
Розгляд звернень про порушення процедури проводиться у два етапи:
- попереднє вивчення фактів, зазначених у заявах;
- розгляд заяви на засіданні регламентної комісії.
Попереднє вивчення фактів, зазначених у апеляційних заявах про порушення процедури, за дорученням голови регламентної комісії, здійснюють її члени. Під час цього етапу проводиться ознайомлення з матеріалами щодо обставин звернення, які надійшли з пунктів тестування. Узагальнені результати вивчення члени комісії подають для розгляду регламентною комісією.
Обговорення результатів попереднього вивчення матеріалів щодо обставин звернення проводиться на засіданні регламентної комісії, склад якої є достатнім для прийняття відповідного рішення. У разі необхідності на засідання комісії може бути запрошений заявник та представники пункту тестування, де відбулося порушення.
Регламентна комісія за наслідками розгляду апеляційного звернення може прийняти такі рішення:
- відмовити в задоволенні апеляційної заяви у зв’язку з тим, що порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання не встановлено;
- задовольнити апеляційну заяву у зв’язку з тим, що встановлено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, які негативно вплинули на результати тестування заявника.
Розгляд регламентними комісіями апеляційних заяв здійснюється протягом п’яти днів із часу їхньої реєстрації.
Рішення регламентної комісії доводиться до відома заявника у вигляді письмового повідомлення.
У разі визнання регламентними комісіями РЦОЯО фактів порушення процедури проведення тестування, які негативно вплинули на результати тестування заявнику надається право взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання.
Рішення регламентних комісій РЦОЯО щодо розгляду фактів порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання у відповідному пункті тестування є остаточним. www.testportal.com.ua